Noutati

Mandatul biodiesel-ului spanion scade

Guvernul spaniol a aprobat o scădere a consumului de biomotorină obiectiv obligatoriu, conform unui comunicat de la Ministerul Industriei, Energiei și Turismului. Tinta va scadea de la 7% la 4,1%. "Se consideră oportun să se revizuiască obiectivele obligatorii de consum pentru biocarburanți în 2013 și, ulterior, stabilirea unor obiective care să minimizeze prețurilor la combustibili și pentru a asigura o anumită stabilitate în sectorul", a declarat eliberare. "Aceste noi obiective va reduce prețul carburanților și pentru a permite timp pentru a analiza progresele tehnologice necesare pentru atingerea obiectivelor UE pentru anul 2020 de 10% energie din surse regenerabile în transporturi."